Ученички парламент

Парламент ученика школске 2015-2016.


Парламент ученика школе чине по два представника сваког одељења у школи.
Рад Парламента одређен је Правилником и орјентационим програмом, који улазе у састав Годишњег плана рада школе, као и другим документима.
Парламент ученика школе остварује своје функције:

 1. давањем мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем плану рада,  Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
 2. разматрањем односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;
 3. обавештавањем ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
Орјентациони програм рада Парламента ученика

        
септембар

 1. избор два представника из сваког одељења школе- конституисање ученичког парламента и избор руководства парламента
 2. усвајање програма рада парламента
 3. учешће у организацији екскурзије матураната школе
 4. рад на омладинском часопису
 5. присуствовање раду свих стручних органа школе преко једног представника парламента
 6. припреме за рад школског разгласа
 7. Избор преседика Омладинског клуба школе

октобар

 1. анализа остваривања ученичких права
 2. организовање заједничког излета
 3. организовање такмичења у малом фудбалу
 4. анализа изведене екскурзије матураната
 5. Истраживање на актуелну тему

новембар
-анализа успеха ученика након првог класификационог периода

 1. организовање школског такмичења најбоље одељење- најбољи ученик
 2. организовање трибине на актуелну тему
 3. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа (један представник парламента)

децембар

 1. проблеми ученика путника
 2. организовања зимовања ученика
 3. припреме за организовање школског квиз-такмичења
 4. анализа рада омладинског часописа
 5. анализа рада секција у првом полугодишту
 6. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа  (два представника парламента)

јануар
- учествовање у организовању пригодног програма за Светог Саву

 1. анализа рада Омладинског клуба
 2. анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
 3. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа  (два представника парламента)
 4. анализа заступљености ученика у стручним органима школе

фебруар

 1. организовање трибине на актуелну тему
 2. организовање квиз- такмичења
 3. информисање о програму такмичења из свих наставних предмета

март

 1. припрема зидних новина о проходности ученика на факултете и више школе
 2. организовање представе од стране драмске секције
 3. информисање ученика о планираним екскурзијама

април
- организовање излета

 1. анализа успеха на крају треће класификације
 2. такмичење: најбоље одељење- најбољи ученик
 3. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа  (два представника парламента)
 4. организовање дана Отворених врата школе

 мај

 1. организовање трибине на актуелну тему
 2. организовање и извођење наставних екскурзија
 3. организовање изложбе ученичких радова
 4. анализа рада школских новина
 5. анализа рада разгласа школе

јун

 1. организовање матурске вечери
 2. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа  (два представника парламента)
 3. анализа рада Парламента ученика
 4. анализа успеха ученика на крају школске године
 5. усвајање извештаја о раду
 6. предлози за израду програма за следећу школску годину

Рад Ученичког парламента ће координисат Марија Милосављевић, професор руског језика

разред

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА

I1

Гајић Ивана и Петровић Кристина

I3

Тадић Кристина и Глигорић Урош

I4

Илић Снежана и Кукољ Драгица

I5

Радошевић Катарина и Васић Милица

II1

Панић Анђела и Обреновић Рада

II2

Видаковић Небојша и Ковачевић Миљана

II3

Катановић Александар и Мацура Предраг

II4

Јоксић Андријана и Поповић Марина

III1

Андрић Тијана и Јовић Ивана

III3

Крстић Селена и Марковић Никола

III4

Обачкић Сашка и Обрадовић Мирјана

III5

Куцаловић Вања и Вучетић Јелена

IV1

Танацковић Александра и Матић Миленко

IV2

Трифуновић Тијана и Ристић Тања

IV3

Смиљанић Јелена и Гошњић Никола

 

Парламент ученика школске 2014-2015.


Парламент ученика школе чине по два представника сваког одељења у школи.
Рад Парламента одређен је Правилником и орјентационим програмом, који улазе у састав Годишњег плана рада школе, као и другим документима.
Парламент ученика школе остварује своје функције:

 • давањем мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем плану рада,  Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
 • разматрањем односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;
 • обавештавањем ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

У првом полугодишту школске 2014/2015. године одржане су 2 седнице  Ученичког парламента.Ученички парламент се обратио диреткору школе са захтевом да се оранизује Хуманитарни концерт за оболелог дечака Дејана Марића, као и да се одобри уређење просторије за дежурног ученика. Директор је одобрио све захтеве Ученичког парламента и обезбедио подршку и координацију активности.

СПИСАК ЧЛАНОВА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА, школска 2014/15.


Разред

 

Презиме и име ученика

I1

Спасојевић Миљан ; Матић Вања

I2

Бабић  Тијана ;  Ковачевић Миљана

I3

Катановић Александар; Мацура Предраг

I4

Јоксић Андријана ; Поповић Марина

II1

Андрић Тијана ;Јовић Ивана

II3

Перић Јована ; Станковић Александар

II4

Обачкић Сашка ;Обрадовић Мирјана

II5

Карић Сумеила ;Вучетић Јелена

III1

Танацковић Александра ; Матић Миленко

III2

Трифуновић Тијана ;  Ристић Тања

III3

Ћирић Тања ; Смиљанић Јелена

III4

Милошевић Марина ;  Матић Јелена

IV1

Бабић Дијана;  Шакотић Миле

IV3

Шевкушић Бранислав ;Савић Дарија

IV5

Видовић Ивана ; Мишић Дејан

 

Орјентациони програм рада Парламента ученика:

септембар

  1. избор два представника из сваког одељења школе- конституисање ученичког парламента и избор руководства парламента
  2. усвајање програма рада парламента
  3. учешће у организацији екскурзије матураната школе
  4. рад на оснивању школских новина
  5. присуствовање раду свих стручних органа школе преко једног представника парламента
  6. припреме за рад школског разгласа
октобар
  1. анализа остваривања ученичких права
  2. организовање заједничког излета
  3. организовање такмичења у малом фудбалу
  4. анализа изведене екскурзије матураната
  5. рад на оснивању школских новина
  6. истраживање на актуелну тему
новембар
 1. анализа успеха ученика у првој класификацији
 2. организовање школског такмичења најбоље одељење- најбољи ученик
 3. организовање трибине на актуелну тему
 4. организовање такмичења у одбојци
 5. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа (један представник парламента)
децембар
  1. проблеми ученика путника
  2. организовање такмичења у одбојци
  3. анализа организовања зимовања ученика
  4. припреме за организовање школског квиз-такмичења
  5. анализа рада школских новина
  6. анализа рада секција у првом полугодишту
  7. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа  (два представника парламента)
јануар
 1. учествовање у организовању пригодног програма за Светог Саву
 2. анализа рада ученичких организација
 3. анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
 4. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа  (два представника парламента)
 5. анализа заступљености ученика у стручним органима школе
фебруар
  1. организовање трибине на актуелну тему
  2. организовање квиз- такмичења
  3. информисање о програму такмичења из свих наставних предмета
март
  1. припрема зидних новина о проходности ученика на факултете и више школе
  2. организовање представе од стране драмске секције
  3. информисање ученика о планираним екскурзијама
април
 1. организовање излета
 2. анализа успеха на крају треће класификације
 3. такмичење: најбоље одељење- најбољи ученик
 4. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа  (два представника парламента)
мај
 1. организовање трибине на актуелну тему
 2. организовање и извођење наставних екскурзија
 3. организовање изложбе ученичких радова
 4. анализа рада школских новина
 5. анализа рада разгласа школе
 6. анализа рада ученичких организација
 7. организовање дана Отворених врата школе
јун
  1. организовање матурске вечери
  2. присуствовање седницама одељењских и наставничких већа  (два представника парламента)
  3. анализа рада Парламента ученика
  4. анализа успеха ученика на крају школске године
  5. усвајање извештаја о раду
  6. предлози за израду програма за следећу школску годину