Списак одељењских старешина у школској 2022-2023.:

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

I-3

Весна Божиловић,професор хемије

I-4

Марија Милетиђ,професор енглеског језика

I-6

Валентина Видаковић, професор економске групе предмета

II-3

Весна Томић-Ивановић, професор информатике

II-4

Весна Марковић

II-6
Александра Станковић, професор српског језика

III-3

Марица Милутиновић, професор математике

III-4

Драгана Милкић

III-6
Драгица Драгић, професор економске групе предмета

IV-3

Љиљана Станковић, професор српског језика

IV-5

Радоје Крстић, професор економске групе предмета

IV-6

Татјана Живановић, професор српског језика

 

Распоред дежурства професора-школска 2022/2023.


Редниброј часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.
         
2.
         
3.
         
4.
         
5.
         
6.
         
7.