Гимназија-општи тип


(ЈУН, 2022.) Да наши ученици имају одличну проходност на државне факултете показао је и Милан Радић, ученик генерације ове школске године. Наиме, Милан је конкурисао на два факултета, ЕТФ у Београду и ФТН у Новом Саду и на оба примљен на буџет.Знамо да је на оба факултета велика конкуренција и да није једноставно постати њихов буџетски студент. Милан је доказао да рад и одговорност могу све. Само у том случају не постоје препреке ни разлике. Није битно да ли си гимназијалац из Малог Зворника или из Београда. Све похвале за Милана и за његове професоре.

   

 

(ЈУЛ, 2019.) УСПЕСИ НАШИХ УЧЕНИКА ПРИ УПИСУ НА ЖЕЉЕНИ ФАКУЛТЕТ


Иако смо, како кажу мала школа у малој општини то никако не важи када је реч о успеху наших ученика при завршеном школовању у нашој школи.Тренутно се можемо похвалити уписом наших гимназијалаца на жељене факултете.Ове школске године у одељењу гимназије-општи тип (четврта година) било је 22.ученика. Од њих 22, два ученика су одустала од студирања, 16 ученика је на буџету, 2 самофинансирајућа и 2 чекају други уписни рок.Сматрамо то великим успехом у односу на број ученика у том одељењу. Нашим, сада већ бившим ученицима, желимо свако добро и велики успех у њиховом даљем школовању и животу уопште.

 

 

 

Зашто уписати гимназију у нашој школи?

Изаберите прави пут до знања...Изаберите прави пут до знања...Изаберите прави пут до знања!  

  • Широко опште образовање
  • Проходност на све државне и приватне факултете
  • Одлагање важне животне одлуке о будућем занимању за период после гимназије
  • Школа са младим, мотивисаним наставним кадром жељним доказивања
  • Добро опремљена школа (кабинети за информатику, географију, физику, хемију, биологију, разглас...)
  • Могућност развоја личних способности и афинитета кроз бројне секције, додатну и допунску наставу, рад Ђачког парламента, бесплатну припремну наставу за упис на факултет...
  • Сви запослени се труде да се живот у школи одвија у пријатној атмосфери уз уважавање личности ученика и разумевање њихових личних потреба

 

Поносни смо на успехе у претходном периоду:

Успехе наших ученика на такмичењима из биологије, историје, рецитовања, српског језика, физике, математике, програмирања...
Бројне успехе на спортским такмичењима од локалног до међународног нивоа.
Успехе на многобројним литерарним конкурсима.
Успехе у Регионалном центру за таленте...
Информатички кабинет-савремене методе извођења наставе-приступ Интернету
 

Гимназија-општи тип  (годишњи фонд часова за први разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

4

 

148

 

2

Руски језик I

1

2

 

74

 

3

Енглески језик I

1

2

 

74

 

4

Руски језик II

1

2

 

74

 

5

Енглески језик II

1

2

 

74

 

6

Латински језик

1

2

 

74

 

7

Историја

1

2

 

74

 

8

Физичко васпитање

1

2

 

74

 

9

Математика

1

4

 

148

 

10

Хемија

1

2

 

74

 

11

Физика

1

2

 

74

 

12

Географија

1

2

 

74

 

13

Рачунарство и информатика

1

4

 

148

 

14

Биологија

1

2

 

74

 

15

Музичка култура

1

1

 

37

 

16

Ликовна култура

1

1

 

37

 

17

Верска настава

1

1

 

37

 

18

Грађанско васпитање

1

1

 

37

 

Гимназија-општи тип  (годишњи фонд часова за други разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

4

 

140

 

2

Руски језик I

1

2

 

70

 

3

Енглески језик I

1

2

 

70

 

4

Руски језик II

1

2

 

70

 

5

Енглески језик II

1

2

 

70

 

6

Латински језик

1

2

 

70

 

7

Историја

1

2

 

70

 

8

Физичко васпитање

1

2

 

70

 

9

Математика

1

4

 

140

 

10

Хемија

1

2

 

70

 

11

Физика

1

2

 

70

 

12

Географија

1

2

 

70

 

13

Рачунарство и информатика

1

4

 

120

 

14

Биологија

1

2

 

70

 

15

Музичка култура

1

1

 

35

 

16

Ликовна култура

1

1

 

35

 

17

Верска настава

1

1

 

35

 

18

Грађанско васпитање

1

1

 

35

 

19

Психологија

1

2

 

70

 

СВЕГА

1400

 

Гимназија-општи тип  (годишњи фонд часова за трећи разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

4

 

144

 

2

Руски језик I

1

4

 

144

 

3

Енглески језик I

1

4

 

144

 

4

Руски језик II

1

2

 

72

 

5

Енглески језик II

1

2

 

72

 

6

Филозофија

1

2

 

72

 

7

Историја

1

2

 

72

 

8

Физичко васпитање

1

2

 

72

 

9

Математика

1

4

 

144

 

10

Хемија

1

2

 

72

 

11

Физика

1

3

 

108

 

12

Географија

1

2

 

72

 

13

Рачунарство и информатика

1

3

 

96

 

14

Биологија

1

2

 

72

 

15

Верска настава

1

1

 

36

 

16

Грађанско васпитање

1

1

 

36

 

СВЕГА

1464

 

Гимназија-општи тип  (годишњи фонд часова за четврти разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

4

 

128

 

2

Руски језик I

1

3

 

96

 

3

Енглески језик I

1

3

 

96

 

4

Руски језик II

1

2

 

64

 

5

Енглески језик II

1

2

 

64

 

6

Филозофија

1

3

 

96

 

7

Историја

1

2

 

64

 

8

Физичко васпитање

1

2

 

64

 

9

Математика

1

4

 

128

 

10

Хемија

1

2

 

64

 

11

Физика

1

2

 

64

 

12

Социологија

1

2

 

64

 

13

Рачунарство и информатика

1

1

1*2 

32

60 

14

Биологија

1

2

 

64

 

15

Верска настава

1

1

 

32

 

16

Грађанско васпитање

1

1

 

32

 

17

Устав и права грађана

1

1

 

32

 

СВЕГА

1024

60