Фризери(мушки и женски)

Можемо се похвалити изузетно опремљеним фризерским салоном, односно кабинетом за потребе практичне наставе ученика фризерског образовног профила. Фризерски салон за мушке и женске фризере је у  школској згради и површине је 114 m2.Циљ је оспособљавање ученика да знања примењују у практичном фризерском раду као и стицање навике за праћење нових сазнања, сајмова козметике, нових препарата.У нашој школи постоји:

* образовни профил: Женски фризер (трогодишње)
* образовни профил: Мушки фризер (трогодишње)

Што се тиче такмичења фризера поносни смо што је наша школа на врху међу свим фризерским школама у Србији.Такмичење фризерa је посебан догађај на којем ученици наше школе показују свој таленат.

И у овој школској години(2015-2016.) ученици наше школе су учествовали на Републичком такмичењу и смотри ученика мушких и женских фризера одржаној 9. априла у Инђији. Такмичило се 16 школа из целе Србије. Као и увек, наши фризери су остварили запажене резултате: 2. место екипно у категорији мушких фризера и 5. место екипно на нивоу школе. Честитамо нашим ученицима!

 

Мушки и женски фризер(Годишњи фонд часова за први разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

3

 

105

 

2

Руски језик

1

2

 

70

 

3

Енглески језик

1

2

 

70

 

Историја

1

3

 

105

 

 5

Физичко васпитање

1

2

 

70

 

 6

Математика

1

3

 

105

 

7

Рачунарство и информатика

1

2

 

70

 

8

Географија

1

2

 

70

 

9

Физика

1

2

 

70

 

10

Хемија

1

2

 

70

 

11

Еколог и заштита живот сред

1

2

 

70

 

12

Основи анатом и физиологије

1

2

 

70

 

13

Познавање материјала

1

2

 

70

 

14

Практ настава са техн  рада

1

5

175

 60

15

Верска настава

1

1

 

35

 

16

Грађанско васпитање

1

1

 

35

 

СВЕГА

1260

60 


Мушки и женски фризер(Годишњи фонд часова за други разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

3

 

105

 

2

Руски језик

1

2

 

70

 

3

Енглески језик

1

2

 

70

 

 4

Музичка уметност

1

1

 

35

 

5

Ликовна култура

1

1

 

35

 

 6

Физичко васпитање

1

2

 

70

 

 7

Математика

1

2

 

70

 

8

Физика

1

2

 

70

 

9

Хемија

1

2

 

70

 

10

Познавање материјала

1

2

 

70

 

11

Хигијена

1

2

 

70

 

12

Прва помоћ

1

 

 2

 

60

13

Психологија

1

2

 

70

 

14

Практична настава са технологијом рада

1

2+20

 

70+700

 

15

Верска настава

1

1

 

35

 

16

Грађанско васпитање

1

1

 

35

 

СВЕГА

945+700

60 


  Женски фризер(Годишњи фонд часова за трећи разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

3

 

90

 

2

Руски језик

1

2

 

60

 

3

Енглески језик

1

2

 

60

 

 4

Физичко васпитање

1

2

 

60

 

5

Хемија

1

2

 

60

 

 6

Устав и права грађана

1

1

 

30

 

 7

Основи дерматологије

1

2

 

60

 

8

Књиговодство

1

2

 

60

 

9

Естетика струке

1

2

 

60

 

10

Практична настава са технологијом рада

1

15

450

120 

11

Верска настава

1

1

 

30

 

12

Грађанско васпитање

1

1

 

30

 

СВЕГА

1050

120