Директорка школе

Марта Живановић, мастер професор језика и књижевности

Образовање сам стекла у Београдском Универзитету у Филолошком факултету. Претходно академске студије сам завршила у Казахстану у Државном Универзитету у Атирау и стекла звање „дипломирани професор енглеског језика и књижевности“. Диплома ми је призната и нострификована у Београдском Универзитету. Имам и сертификат као доказ о знању српског језика издат у Центру за српски језик као страни у Филолошком факултету у Београду. Положила сам испит за дозволу за рад наставника пред Комисијом за полагање за лиценцу МПНТР и стекла сам право да самостално обављам образовно-васпитни рад у оквиру своје струке 22.11.2016. године.

Током свог радног века, трудила сам се да квалитетно, у складу са свим законом, предвиђеним захтевима и својим личним професионалним капацитетима, унапређујем струку и образујем и васпитавам генерације ученика. Учесник сам и организатор бројних активности, манифестација и сл.

Свакодневни рад директора, програм и план рада морају се заснивати на: реалности, процени, принципијелности, доследности, конкретизацији, савремености и рационализацији, али и на тачној подели задужења и овлашћења, ефикасној подели рада и одговорности, појединачној мотивацији и стимулацији. Да би био уважаван и поштован, као први међу једнакима, директор школе треба свакодневно имати на уму да ученик у школи има правни, друштвени и педагошки статус, да без родитеља, као дела школе, мисија није могућа, да су наставници и учитељи, уз ученике највећа вредност и да је све што радимо тимски напор те да мора постојати узајамно уважавање и поштовање.

Сви запослени у школи, као и деца и родитељи,  имају моју велику подршку у решавању наведених изазова, а све у циљу да заједнички створимо пријатну, хуману атмосферу за рад и живот. Наш крајњи циљ су срећни ученици са развијеним добрим навикама и конструктивним погледом на свет и људе око себе.

Укратко, мој циљ је стварање атмосфере у школи у којој је ученик срећан и задовољан, у којој су наставници стручни, образовани и мотивисани за рад, а родитељи задовољни и вољни да буду део тима који ствара и напредује.